Solicitarea copiei de pe procesul-verbal al şedinţei de judecată şi înregistrării audio şi/sau video

Potrivit art. 336 alin.(8) din Codul de procedură civilă – Participanţii la proces au dreptul la o copie de pe procesul-verbal şi de pe înregistrarea audio şi/sau video a şedinţei de judecată. Copia de pe înregistrarea audio şi/sau video a şedinţei de judecată se eliberează de către grefier la solicitarea scrisă sau verbală a participantului la proces contra unei plăţi stabilite de Guvern, care nu va depăşi mărimea cheltuielilor suportate de instanţă pentru eliberarea copiei.

În baza art. 276/1 alin.(1) din Codul de procedură civilă – Participanţii la proces şi reprezentanţii lor au dreptul la o copie de pe procesul-verbal şi de pe înregistrarea audio şi/sau video a şedinţei de judecată. Copia de pe înregistrarea audio şi/sau video a şedinţei de judecată se eliberează de către grefier la solicitarea scrisă sau verbală a participantului la proces sau a reprezentantului lui contra unei plăţi stabilite de Guvern, care nu va depăşi mărimea cheltuielilor suportate de instanţă pentru eliberarea copiei.

Conform art. 3 alin. (1) lit. m) din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03 decembrie 1992 – Tarifele taxei de stat se stabilesc la următoarele cuantumuri: 50% pentru fiecare document şi, suplimentar, 2% pentru fiecare pagină pentru eliberarea copiilor (duplicatelor) repetate de pe hotărîrea, sentinţa, încheierea, decizia instanţei  judecătoreşti, precum şi a copiilor de pe alte documente din dosar, eliberate de instanţa judecătorească la solicitarea părţilor şi altor persoane participante la proces.

Unitatea convenţională este egală cu 20 de lei.

Taxa pentru eliberarea copiei de pe înregistrarea audio a ședințelor de judecată

  • Beneficiar: Judecătoria Chișinău
  • Codul IBAN: MD25TRPAAA142310A15232AA
  • Codul fiscal: 1016601000256
  • Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat

Cerereprivind eliberarea copiei înregistrării audio a ședinței de judecată

În procedura Judecătoriei ______________________ se află pe rol pricina civilă la cererea (denumirea instanței)de chemare în judecată a _______________________ împotriva lui _____________________ (nume, prenume sau denumirea)(nume, prenume sau denumirea) cu privirela ____________________ .(obiectul acțiunii) În legătură cu necesitatea apărută, în conformitate cu art. 276/1 Cod de procedură civilă și a art. 3 alin. (1) lit. m) din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03 decembrie 1992,Cer Eliberarea copiei înregistrării audio a ședinței de judecatădin data de _________________ în procesul civil la cererea de chemare în judecată a _____________________ împotriva lui_____________________ cu privire la ____________________ .Reclamant/Pîrît/Intervenient _________________(nume, prenume sau denumire)

Data _______________________ Semnătura _____________________

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>