Scutirea de taxa de stat

Potrivit alin. (4) art. 84 din Codul de procedură civilă – În funcţie de situaţia materială şi de probele prezentate în acest sens, persoana fizică sau juridică este scutită de către judecător (de către instanţa judecătorească) de plata taxei de stat sau de plata unei părţi a ei.

În acest context Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în jurisprudenţa sa în privinţa cauzelor Clionov versus Moldova, Malahov versus Moldova, Weissman versus Romînia, a statuat cu titlu de principiu, că în cazul în care persoana nu dispune de posibilităţi financiare, taxa de stat fiind excesivă şi ei, i se refuză în înfăptuirea justiţiei pe acest motiv, atunci accesul la un tribunal este grav afectat.

Mai mult ca atît. în cazul SRL „Tudor Comerţ” versus Moldova, Curtea clar a statuat, că în cazul în care persoana invocă, lipsa surselor financiare, la înaintarea acţiunilor în judecată atunci instanţa urmează să examineze minuţios, acest aspect.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>