Participarea translatorului în procesul penal

Potrivit art. 16 alin. (2) din Codul de procedură penală Persoana care nu posedă sau nu vorbeşte limba de stat are dreptul să ia cunoştinţă de toate actele şi materialele dosarului, să vorbească în faţa organului de urmărire penală şi în instanţa de judecată prin interpret.

Potrivit art. 1 al Legii Nr. 264 din 11.12.2008 cu privire la statutul, autorizarea şi organizarea activității de interpret şi traducător în sectorul justiției (1) Prezenta lege reglementează statutul, autorizarea și organizarea activității interpreţilor şi traducătorilor implicați în activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiţiei, organelor procuraturii, organelor de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti, notarilor, avocaţilor şi executorilor judecătoreşti. (2) Pentru organele indicate la alin. (1) pot efectua interpretări și/sau traduceri doar interpreții și/sau traducătorii autorizați.

De asemenea potrivit art. 10 al aceleiaşi Legi articol (1) Eliberarea şi retragerea autorizaţiei pentru activitatea de interpret și/sau traducător, suspendarea şi încetarea activităţii interpretului şi/sau traducătorului ţin de competenţa Ministerului Justiţiei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>