Onorarii

Onorariile se stabilesc liber între client și avocat, în funcție de dificultatea, amploarea sau durata cazului și depind de:

  • timpul și volumul de muncă;
  • natura, noutatea și dificultatea cazului;
  • conlucrarea cu experți și alți specialiști impusă de natura, obiectul, complexitatea și dificultatea cazului;
  • avantajele și rezultatele obținute pentru profitul clientului ca urmare a muncii depuse de avocat.

Onorariile pot fi stabilite astfel:

  • onorarii orare;
  • onorarii fixe;
  • onorarii de succes;
  • onorarii tip abonament.

Onorariile pot fi achitate esalonat şi prin transfer pe contul curent.

Cuantumul onorariului rezultat in urma negocierii nu va fi un impediment in acceptarea cazului dumneavoastra !

Recomandari-onorarii-2012