Onorarii

Onorariile se stabilesc liber între client şi avocat, în functie de dificultatea, amploarea sau durata cazului si depind de:

  • timpul si volumul de muncă;
  • natura, noutatea si dificultatea cazului;
  • conlucrarea cu experţi şi alţi specialişti impusă de natura, obiectul, complexitatea si dificultatea cazului;
  • avantajele şi rezultatele obtinute pentru profitul clientului ca urmare a muncii depuse de avocat.

Onorariile pot fi stabilite astfel:

  • onorarii orare;
  • onorarii fixe;
  • onorarii de succes;
  • onorarii tip abonament.

Onorariile pot fi achitate esalonat şi prin transfer pe contul curent.

Cuantumul onorariului rezultat in urma negocierii nu va fi un impediment in acceptarea cazului dumneavoastra !