Învinuirea neconcretă

Învinuirea neclară şi neconcretă contravine principiului legalităţii stipulat de art. 7 Codului de procedură penală şi anume criteriilor de accesibilitate şi previzibilitate.

Mai mult ca atît, această învinuire contravine şi art. 17 din Codul de procedură penală, art. 26 din Constituţia R. Moldova, care prevăd dreptul la apărare, deoarece persoana nu se poate apăra efectiv de o învinuire imprecisă şi neclară.

În art. 6 alin. (3) lit. a) al Convenţie Nr. 1950 din 04.11.1950 Pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale orice acuzat are, în special, dreptul să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o înţelege şi în mod amănunţit, asupra naturii şi cauzei acuzaţiei aduse împotriva sa.

Prin învinuirea neconcretă nu poate fi stabilite circumstanţele ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei şi anume: data, ora şi împrejurările în care au fost comise pretinsele acţiuni criminale, deşi potrivit dispoziţiilor art. 281 alin. (2) Cod de procedură penală, ordonanţa de punere sub învinuire inter alia trebuie să cuprindă formularea învinuirii cu indicarea datei, locului, mijloacelor şi modului de săvârşire a infracţiuni, or instanţa în corespundere cu art. 325 Cod de procedură penală, examinează cauza în limita învinuirii formulată în rechizitoriu.

Evident, că o învinuire neconcretă, îi creează persoanei puse sub învinuire, obstacole în pregătirea unei eficiente apărări, ceea ce vine în contradicţie cu art. 6 a Convenţie.

Practica judiciară:

Decizie Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 27.02.2018

Simpla menţiune privind săvârşirea infracţiunii sau simpla reproducere a unui mijloc de probă, prin care se face o anumită descriere privind o pretinsă faptă penală, care se evidenţiază la cea mai superficială analiză a conţinutului rechizitorului în privinţa inculpatului, nu răspunde criteriilor legii privind sesizarea
instanţei de judecată şi, pe cale de consecinţă, asemenea fapte n-ar trebui să formeze obiectul judecăţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>