Despre Noi

Cabinetul Avocatului “Răileanu Petru” activează în baza Deciziei Ministerului Justiţiei nr. 78 din 04.03.2013 şi este reprezentat de avocatul Răileanu Petru care activează în baza licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat nr. 2473 din 20.02.2013.


Text (ro): Republica Moldova; Ministerul Justiţiei; Licenţa; Pentru exercitarea profesiei de avocat; Seria LA Nr. 0001435; Titular Răileanu Petru 0971012022231; Temei Hotărîrea Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat; nr. 01 din 13 februarie 2013; Ministru (semnătura) Oleg Efrim; (ştampila); Nr. 2473 din 20 februarie 2013.

Text (ro): Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova; Decizie cu privire la înregistrarea Cabinetului avocatului “Răileanu Petru”; 04 martie 2013 nr. 78; În temeiul art. 32 alin. (1) din Legea nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 7, subpct. 1), lit. u) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012 şi ţinînd cont de cererea avocatului Răileanu Petru de înregistrare a Cabinetului avocatului „Răileanu Petru” din 26 februarie 2013; Decid; înregistrarea Cabinetului avocatului „Răileanu Petru” cu consemnarea în Registrul cabinetelor avocaţilor şi birourilor asociate de avocaţi a următoarelor date: Denumirea: Cabinetul avocatului „Răileanu Petru”; Fondator: Răileanu Petru; Conducător: Răileanu Petru; Sediul: mun. Chişinău, bd. Moscovei, nr. 2; Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa Cabinetului avocatului „Răileanu Petru”; Ministru (semnătura) Oleg Efrim (ştampila).

Text (ro): Consiliul Naţional Pentru Asistenţa juridică Garantată de Stat; Certificat nr. 630 din 23 iulie 2014; Dlui Răileanu Petru; prin care se confirmă că a urmat 8 ore de instruire continuă în cadrul seminarului pentru avocaţi care acordă asistenţa juridică garantată de stat: “Standarde profesionale în activitatea avocaţilor care acordă asistenţa juridică garantată de stat la etapa aplicării măsurilor preventive şi contestarea acestora”; organizat de către Consiliul Naţional Pentru Asistenţa juridică Garantată de Stat; Victor Zaharia Preşedintele Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică garantată de Stat (semnătura).

Text (ro): Consiliul Naţional Pentru Asistenţa juridică Garantată de Stat; Certificat nr. 422 din 03 iulie 2014; Dlui Răileanu Petru; prin care se confirmă că a urmat 8 ore de instruire continuă în cadrul seminarului pentru avocaţi care acordă asistenţa juridică garantată de stat: “Interacţiunea cu beneficiarii de asistenţa juridică garantată de stat. Analiza materialelor şi a documentelor asupra cauzei. Consultarea beneficiarului”; organizat de către Consiliul Naţional Pentru Asistenţa juridică Garantată de Stat; Victor Zaharia Preşedintele Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică garantată de Stat (semnătura).

Text (ro): Consiliul Naţional Pentru Asistenţa juridică Garantată de Stat; Certificat nr. 320 din 20 iunie 2014; Dlui Răileanu Petru; prin care se confirmă că a urmat 8 ore de instruire continuă în cadrul seminarului pentru avocaţi care acordă asistenţa juridică garantată de stat: “Sistemul de asistenţa juridică garantată de stat”; organizat de către Consiliul Naţional Pentru Asistenţa juridică Garantată de Stat; Victor Zaharia Preşedintele Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică garantată de Stat (semnătura).

Text (ro): Certificat nr. 307 din 29 noiembrie 2013; Dlui Petru Răileanu; prin care se confirmă că a urmat 8 ore de instruire în cadrul seminarului pentru avocaţi care acordă asistenţa juridică garantată de stat: “Interacţiunea cu beneficiarii de asistenţă juridică garantată de stat”; organizat de către Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică garantată de Stat, cu susţinerea Proiectului “Suport pentru Reformarea Sectorului Justiţiei în Moldova”, implementat de către PNUD Moldova; Victor Zaharia Preşedintele Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat (semnătura); Alexandru Cocîrţa, Manager de proiect PNUD Moldova (semnătura).

Text (ro): Certificat nr. 289 din 28 noiembrie 2013; Dlui Petru Răileanu prin care se confirmă că a urmat 8 ore de instruire în cadrul seminarului pentru avocaţi care acordă asistenţa juridică garantată de stat: “Sistemul de asistenţa juridică garantată de stat” organizat de către Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, cu susţinerea proiectului “Suport pentru Reformarea Sectorului Justiţiei în Moldova” implementat de PNUD Moldova; Victor Zaharia Preşedintele Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat (semnătura); Alexandru Cocîrţa, Manager de proiect PNUD Moldova (semnătura).

Text (ro): Certificatul este emis pentru a confirma faptul că Petru Răileanu cu succes a finalizat curs de perfecționare “Combatere pornografiei infantile în Internet”; Şeful-interimar al academiei Ministerului Afacerilor Interne Republicii Belarusi A. Savonok (semnătura); Şeful Reprezentanţei Organizaţiei Internaţionale de Imigrare în Republica Belarusi Z. Gadjiev (semnătura).

Text (ro): Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii; Oficiul de Asistenţă Instruire şi Dezvoltare a Procurorilor; Centru European Enforcement; Certificat este înmînat Răileanu Petru precum că a participat la seminarul regional “Investigarea Crimelor de violarea proprietăţii intelectuale, şi utilizarea probelor digitale în investigaţii”; 12-14 iunie 2012, Bucureşti, România; Director OPDAT Departamentului de Justiţie di Statele Unite Carl Alexandre (semnătura); Director General SELEC G. Bahadir (semnătura).

Text (ro): Institutul Naţional al Justiţiei; Certificat nr. 288; Se atestă că; Petru Răileanu; A participat la cursul de formare continuă “Cercetarea Crimelor Informaţionale”, desfăşurat în perioada 12-16 martie 2012 (cu durata 40 ore) şi organizat de Secţia Justiţie Penală şi Aplicarea Legii a Ambasadei SUA în Republica Moldova şi Institutul Naţional al Justiţiei al Republicii Moldova; G. Ryan Macfarlane Supervisory Agent Federal Bureau of Investigation (semnătura); Anastasia Pascari Director Executiv, Institutul naţional al Justiţiei (semnătura).

Text (ro): Proiectul Twinning; Suportul de Implementare a Drepturilor de Proprietate Intelectuală în Republica Moldova; Prin prezenta certificăm că Petru Răileanu a participat activ la seminarul regional de Investigaţii în Internet, care a avut loc la 17-19 ianuarie anului 2012 în Chişinău; Director General AGEPI Lilia Bolocan (semnătura); Inspector Detectiv al Poliţiei Federale din Belgia Yoeri Vandaele (semnătura); Inspector Detectiv al Poliţiei Federale din Belgia Joachim Bogaert (semnătura); Resident Twinning Advisor Kenneth Wright (semnătura).

Text (ro): Departamentul de Securitate Internă; Controlul Vamal şi Migraţiei; Centrul de Crime Cibernetice și Academia de Instruire; Certificat de absolvire; Instruire în investigarea crimelor de exploatarea copiilor; Petru Răileanu; 14-18 Martie anului 2011; Consilier a Ambasadei Statelor Unite din Chişinău Jeffrey Millington (semnătura); Adjunct ICE Attache, Frankfurt Glenn Spindel (semnătura).

Text (ro): Republica Moldova; Institutul Naţional al Justiţiei; Certificat; Dl Răileanu Petru; A frecventat cursul de instruire continuă; Cu tematica: Eficientizarea accesului la informaţie prin facilitarea accesului la justiţie; Perioada de instruire şase ore; Nr. 259 data eliberării: anul 2007 luna martie ziua 16; Director executiv (semnătura) Eugenia Fistican (ştampila).