Restricționarea accesului publicului la ședințele Curții Constituționale

Curtea Constituțională a comunicat că restricționează accesului publicului la ședințele publice a Curții Constituționale pe termenul stării de urgență declarate prin Hotărîrea nr. 55 din 17 martie 2020 Parlamentului Republicii Moldova. Va fi permis doar accesul părților, iar publicul poate urmări ședințele curții pe website-ul Curții Constituționale

Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale privind măsuri specifice în domeniul justiției

Prin anexa la Dispoziția nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova au fost stabilite măsuri specifice în domeniul justiției pe perioada instituirii stării de urgentă.

Astfel pe durata stării de urgență termenele de prescripție nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă se suspendă pe perioada stării de urgență.

În dispoziția menționată au fost instituite măsuri ce se referă la executarea silită, cauzele penale și executarea pedepselor precum și alte chestiuni.

Dispozitia-SCE-1-din-18-03-2020

Dispoziția Curții de Apel Chișinău cu privire la organizarea activităţii instanţei pe perioada 16.03.2020- 31.03.2020

Prin dispoziția Curții de Apel Chișinău nr. 13 din 16.03.2020 a fost comunicat că în perioada 16 martie – 31 martie 2020, activitatea Curții de Apel Chișinău va cunoaște o restrângere considerabilă și a comunicat că:

În materie civilă, în perioada 16 martie – 31 martie 2020 se vor judeca numai cauzele urgente, despre care părțile pe dosar vor fi informate suplimentar de către completele de judecată.

În materie penală, în perioada 16 martie – 31 martie 2020 se vor judeca doar cauzele urgente, care vizează inculpații aflați sub măsuri preventive dispuse (mandate de arestare). Completele de judecată în măsura posibilităților vor audia persoanele aflate în detenție prin sistemul de videoconferința.

În ședințele de judecată vor fi acceptate doar persoanele informate suplimentar pe dosarele care nu pot fi contramandate.

În celelalte cauze în materie civilă și penală se vor acorda termene de judecată ulterior datei de 31 martie 2020, cu înștiințarea parților și participanților într-un timp util și în legătură cu noile termene acordate.

Dispoziația-nr.13-din-16.03.2020

Dispoziția nr. 22 a Uniunii Avocaților privind instituirea unor măsuri de prevenire a riscurilor COVID-19

La 16.03.2020 Uniunea Avocaților a emis dispoziția nr. 22 prin care a a recomandat tuturor avocaților și avocaților stagiari, să întreprindă acțiuni individuale de prudenta în vederea preîntâmpinării evoluției nedorite a epidemiei Coronavirus (COVID-19), în particular, să solicite din timp amânarea ședințelor de judecată pe cauzele în care sunt parte, cu excepția apărătorilor citați în cauzele penale de urgenta, cu privire la care judecata va continua să se desfășoare în mod normal, sub rezerva respectării măsurilor de protecție și igienă, prescrise de către autoritățile competente.

Dispozitia-22-din-16-03-2020

Măsurile de protecţie împotriva COVID-19 de către Judecătoria Chișinău

Președintele Judecătoriei Chișinău Radu Ţurcanu a emis 2 dispoziții nr. 11 la data de 12 martie 2020 și nr. 12 la data de 13 martie 2020 ce se referă la împiedicarea răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de virusul COVID-19 prin care în judecătoriile din circumscripția Chișinău a fost instituit un regim special limitat de desfășurare a ședințelor de judecată.

Dispozitie-11-din-11-03-2020

Dispozitie-12-din-13-03-2020

Consiliul Superior al Magistraturii pentru prevenirea răspândirii a infecției COVID-19 vine cu unele măsuri de organizare a activităţii instanţelor

Întru prevenirea răspândirii a infecției COVID-19 pe website-ul Consiliului Superior al Magistraturii a fost publicate unele măsurilor de protecţie pentru implementare de către toate instanţele judecătoreşti din ţară.

Prin urmare Consiliul Superior al Magistraturii a recomandat o serie de măsuri organizatorii a activității instanțelor în special:

evitarea aglomerărilor de persoane în incinta instanţelor judecătoreşti;

accesul justiţiabililor în incinta instanţei va fi permisă doar în baza citaţiei;

restricţionarea accesului persoanelor care prezintă simptome de gripă sau răceală;

primirea actelor de procedură se va realiza de persoanele desemnate, cât mai aproape de intrarea în incinta instanţei;

circuitul documentelor se va realiza doar de persoana responsabilă astfel, evitând implicarea mai multor persoane în desfăşurarea activităţii sus-menţionate;

respectarea distanţei sociale de cel puţin 1 metru de la alte persoane;

asigurarea măsurilor de protecţie corespunzătoare pentru fiecare categorie de personal, în special pentru personalul care interacţionează nemijlocit cu publicul;

luarea măsurilor individuale de protecţie, respectând regulile de igienă și a Recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Hotarire-6-din-10-03-2020