Î.S. “Poșta Moldovei” informează că redeschide traficul poștal internațional

Î.S. “Poșta Moldovei” a informat că a redeschis traficul postal internațional începînd din data de 15.04.2020.

La moment traficul poștal corespondență, pachete mici, colete şi EMS este posibil spre următoarele țări: Austria, Belarus, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Polonia, România, Rusia, Ucraina și Ungaria. Alte destinații va fi incliși în dependență de disponibilitatea lor.

Proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură penală și civilă ce se referă la monitorizarea electronică a agresorilor de familie

În Parlamentul Republicii Moldova se discută unele modificări în Codul de procedură penală și Codul de procedură civilă ce se referă la monitorizarea electronică a agresorilor de familie.

Astfel se propune modificarea articolului 215/1 din Codul de procedură penală și articolului 278/7 din Codul de procedură civilă prin care măsurile de protecție asupra agresorilor de familie va fi aplicate în mod obligatoriu cu monitorizarea electronică, în modul prevăzut de lege.

În acest sens Victima sau, după caz, membrii familiei acesteia, pot purta un sistem electronic de supraveghere care să permită verificarea respectării obligației agresorului, exprimându-și acordul în formă scrisă.

în cazul aplicării monitorizării electronice, ordonanța de protecție este expediată imediat și organului de probațiune de la locul aflării bănuitului, învinuitului, inculpatului și a victimei.

În acest sens se propune și modificarea Codul de executare și a Legea nr. 45/2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie.

138.2020-ro

Restricționarea accesului publicului la ședințele Curții Constituționale

Curtea Constituțională a comunicat că restricționează accesului publicului la ședințele publice a Curții Constituționale pe termenul stării de urgență declarate prin Hotărîrea nr. 55 din 17 martie 2020 Parlamentului Republicii Moldova. Va fi permis doar accesul părților, iar publicul poate urmări ședințele curții pe website-ul Curții Constituționale

Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale privind măsuri specifice în domeniul justiției

Prin anexa la Dispoziția nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova au fost stabilite măsuri specifice în domeniul justiției pe perioada instituirii stării de urgentă.

Astfel pe durata stării de urgență termenele de prescripție nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă se suspendă pe perioada stării de urgență.

În dispoziția menționată au fost instituite măsuri ce se referă la executarea silită, cauzele penale și executarea pedepselor precum și alte chestiuni.

Dispozitia-SCE-1-din-18-03-2020

Dispoziția Curții de Apel Chișinău cu privire la organizarea activităţii instanţei pe perioada 16.03.2020- 31.03.2020

Prin dispoziția Curții de Apel Chișinău nr. 13 din 16.03.2020 a fost comunicat că în perioada 16 martie – 31 martie 2020, activitatea Curții de Apel Chișinău va cunoaște o restrângere considerabilă și a comunicat că:

În materie civilă, în perioada 16 martie – 31 martie 2020 se vor judeca numai cauzele urgente, despre care părțile pe dosar vor fi informate suplimentar de către completele de judecată.

În materie penală, în perioada 16 martie – 31 martie 2020 se vor judeca doar cauzele urgente, care vizează inculpații aflați sub măsuri preventive dispuse (mandate de arestare). Completele de judecată în măsura posibilităților vor audia persoanele aflate în detenție prin sistemul de videoconferința.

În ședințele de judecată vor fi acceptate doar persoanele informate suplimentar pe dosarele care nu pot fi contramandate.

În celelalte cauze în materie civilă și penală se vor acorda termene de judecată ulterior datei de 31 martie 2020, cu înștiințarea parților și participanților într-un timp util și în legătură cu noile termene acordate.

Dispoziația-nr.13-din-16.03.2020

Dispoziția nr. 22 a Uniunii Avocaților privind instituirea unor măsuri de prevenire a riscurilor COVID-19

La 16.03.2020 Uniunea Avocaților a emis dispoziția nr. 22 prin care a a recomandat tuturor avocaților și avocaților stagiari, să întreprindă acțiuni individuale de prudenta în vederea preîntâmpinării evoluției nedorite a epidemiei Coronavirus (COVID-19), în particular, să solicite din timp amânarea ședințelor de judecată pe cauzele în care sunt parte, cu excepția apărătorilor citați în cauzele penale de urgenta, cu privire la care judecata va continua să se desfășoare în mod normal, sub rezerva respectării măsurilor de protecție și igienă, prescrise de către autoritățile competente.

Dispozitia-22-din-16-03-2020