Avocat Chişinău

Avocatul – este o persoană care a obţinut statutul de avocat în modul stabilit de lege și dreptul de a practica activitatea de avocat în temeiul Legii Republicii Moldova № 1260 din 19.07.2002 „cu privire la avocatură”. În conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, reprezentarea intereselor persoanelor fizice în instanțele de judecată, poate fi efectuată doar de un avocat licențiat.

Uniunea Avocaților din Republica Moldova

În exerciţiul activități profesionale avocatul protejează drepturile și interesele legitime ale clienților, și le asigură acces la justiție, oferind în același timp persoanelor fizice și juridice următoarele servicii de asistență juridică calificată:

  • consultări, explicații și opinii asupra problemelor de drept, precum și informații orale și scrise cu privire la legislație;
  • redactarea documentelor legale;
  • reprezentarea clienţilor în instanţa de judecată;
  • reprezentarea clienţilor vizînd aspecte juridice în relațiile cu autoritățile publice, notari, executori judecătorești și alte persoane juridice și fizice;
  • participarea la urmărirea penală și judecarea cauzelor penale ca apărător al făptuitorului sau reprezentant al victimei, părţii civile, părţii civilmente responsabile sau martorului;
  • avocatul oferă clienților și alte forme de asistență juridică, neinterzisă de lege, referitoare la o singură problemă, sau vizînd colaborarea pe o perioadă îndelungată.

În cadrul prestării serviciilor de asistenţă juridică calificată avocatul poate certifica copii de pe documente, extrase din documente, sau semnături pe documentele necesare prestării serviciilor juridice.

În conformitate cu condițiile stabilite în legea cu privire la avocatură şi statutului profesiei de avocat, activitatea de avocat este liberă și independentă. Prestînd servicii de asistență juridică calificată, avocatul primește de la client informațiile necesare, care sunt protejate de lege, constituind secret profesional, și nu pot fi divulgate fără acordul clientului.

Este interzisă orice intervenire în activitatea profesională a unui avocat. Statul asigură protecția libertății activităţii avocatului, din partea organismelor sale sau a societăţii civile, fără discriminare și fără intervenţie nejustificată.

Cabinetul Avocatului “Răileanu Petru” oferă servicii juridice calificate de reprezentare a intereselor legitime ale clientului pe teritoriul Republicii Moldova în instanţele de judecată, organele de drept, în relațiile cu autoritățile publice, notari, executori judecătorești și alte persoane juridice și fizice. Cabinetul este reprezentat de avocatul Răileanu Petru, care exercită profesia de avocat în conformitate cu Licenţa Nr. 2473 eliberată de către Ministerul Justiţiei la 20.02.2013.

Serviciile se oferă persoanelor fizice şi juridice rezidente şi nerezidente pe teritoriul Republicii Moldova, în domeniile dreptului civil, dreptului penal, dreptului contravenţional, dreptului comercial, dreptului fiscal, dreptului vamal, dreptului muncii, dreptului familiei, înaintării cererilor şi reprezentării clienţilor în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO)

Asistența juridică se acordă conform celor mai înalte standarde în diferite domenii ale dreptului, și se bazează pe normele materiale și procedurale ale legislației Republicii Moldova, hotărîri ale Plenului Curții Supreme de Justiție și decizii ale Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Informație mai detaliată privind reprezentarea intereselor clienţilor la acordarea serviciilor de asistenţă juridică pot fi găsite în secțiunile corespunzătoare ale acestui website. Pe forum puteți obține consultaţii juridice gratuite sau să discutaţi diverse probleme de drept. Dacă este necesară asistență juridică urgentă, puteţi apela la numărul de telefon (+373)69111732, care este disponibil non-stop.

Onorariile avocatului depind de complexitatea și durata cazului și volumul de lucru.